– Dette er bekymringsverdige resultater. De er et uttrykk for økt polarisering i samfunnet, som jeg tror er en følge av hardere politisk retorikk, sier Hanna Barth Hake, daglig leder ved Kirkelig dialogsenter.