– Den norske kirke er opptatt av å være både åpen og synlig, og dette er det jobbet systematisk med på mange felt. Dette handler om langt mer enn postlister, sier kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet, Ingeborg Dybvig.