Kinas muskuløse inntog i Afrika siden tusenårsskiftet har vært en formidabel suksess: I 2013 steg samhandelen mellom Kina og Afrika for første gang til mer enn 200 milliarder dollar, en 20-dobling siden år 2000.