Belgia var tidleg ute. I 2002 fekk ulækjelege sjuke, handikappa og psykisk sjuke rett til aktiv dødshjelp – om dei var eldre enn 12 år. For tre år sidan blei retten utvida nedover i alder. Også yngre gutar og jenter kan få hjelp til å avslutte livet om dei lir av fysiske sjukdomar som ikkje kan lækjast.