Nyheter

Rettssaka i Aust-Telemark tingrett er historisk. Domstolen skal avgjere om ein fastlege kan nekte å utføre lovpålagde tenester ved å vise til samvitsargument: ein fastlege skal få lov til å ha fridom til å avgjere sjølv kva ein vil.

Katarzyna Jachimowicz har saksøkt Sauherad kommune og viser til retten til samvitsfridom, som er felt ned i Den europeiske menneskerettskonvensjon, artikkel 9.

LES MEIR Saksøkjer kommune

Fridom krenka