Rettssaka i Aust-Telemark tingrett er historisk. Domstolen skal avgjere om ein fastlege kan nekte å utføre lovpålagde tenester ved å vise til samvitsargument: ein fastlege skal få lov til å ha fridom til å avgjere sjølv kva ein vil.