Det er i dag bare ugifte menn som får være katolske prester, en regel som strekker seg 1.000 år tilbake i tid.