For ikke lenge siden ville det vært utenkelig at katolikker fikk bruke et bedehus til messe. Mange steder har lavkirkelige miljø betraktet dem som vranglærere og kalt dem papister.