– Støttesamtalene og den praktiske hjelpen de får her hjelper mange i deres nye situasjon, da mye i starten er uoversiktlig og ikke alle kjenner det norske samfunnet.