Nyheter

Kvinners rett til selvbestemt abort er tradisjonelt en av SVs kjernesaker. Partiet har den mest liberale abortpolitikken på Stortinget, og har blant annet vedtatt i sitt program for inneværende stortingsperiode at de vil flytte grensen for selvbestemt abort fra 12. til 16. svangerskapsuke. I forrige måned skrev imidlertid Vårt Land at SV har fjernet punktet om «å sikre kvinner rett til selvbestemt abort inntil 16. svangerskapsuke» i sitt nye programutkast.

Men når går SV-veteran og stortingspolitiker Karin Andersen ut og forsvarer SVs posisjon som det mest abortliberale partiet. Hun vil at retten til selvbestemt abort skal flyttes til 22. svangerskapsuke. Samtidig vil hun avskaffe hele ordningen med abortnemnder.

LES OGSÅ: Sp-Vedum i ferd med å ta igjen Frp