Kvinners rett til selvbestemt abort er tradisjonelt en av SVs kjernesaker. Partiet har den mest liberale abortpolitikken på Stortinget, og har blant annet vedtatt i sitt program for inneværende stortingsperiode at de vil flytte grensen for selvbestemt abort fra 12. til 16. svangerskapsuke. I forrige måned skrev imidlertid Vårt Land at SV har fjernet punktet om «å sikre kvinner rett til selvbestemt abort inntil 16. svangerskapsuke» i sitt nye programutkast.