Nummer 5 av 17 utviklingsmål for 2030 er enkelt formulert: Likestilling mellom kjønnene. Flere av delmålene er svært ambisiøse og vil kreve enorm framgang de neste 13 årene: