Den pakistanske organisasjonen mottok penger fra Kirkens Nødhjelp (KN) over fire år, fram til utbetalingene ble stoppet etter et kontrollbesøk i 2017, skriver Bistandsaktuelt. Samarbeidet skulle «styrke menneskerettighetene og arbeide for en fredelig utvikling i en konfliktherjet del av landet».