– Jeg tror vi har mistet en generasjon. Men det er ikke bare å slå på en bryter og forvente at de skal komme tilbake, sier pastor Harald Eikeland i Kristiansand Frikirke.