Nyhet

– Vi har hatt eitt tilfelle der somme elevar med DELK-bakgrunn opplevde seg mobba. Dei var med på DELKs eige ungdomsarbeid, som ikkje vart sett på som like «kult» som ungdomskveldane ein annan kyrkjelyd i byen arrangerte, fortel Rolf Ekenes.

Han er tilsynsmann for Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). Ifølgje han vart tilfellet handtert på ein god måte av den aktuelle skulen.

– I tillegg opplevde vi for nokre år sidan på ein av skulane at elevane som var aktive i skulelaget vart erta av andre elevar for dette. Vi har ikkje sett noko til dette seinare, verken på denne skulen eller andre, seier han.

LES OGSÅ: Mange friskoleelever ble mobbet på sin gamle skole