Mandag i forrige uke åpnet Den norske kirke (Dnk) for utmelding på nett. I løpet av fire dager trykket over 15.000 på utmeldingsknappen. For Den norske kirke får det ingen økonomiske konsekvenser, men det gjør det for andre tros- og livssynssamfunn. De får nemlig mer støtte siden Dnks medlemstall legges til grunn for støtten deres.