Nyhet

I begynnelsen av uken ble det sendt ut ny innkalling til ­ekstraordinær generalfor­samling i Mentor Medier AS, etter at en gruppe aksjonærer krevde å få inn et mistillits­forslag mot styreleder Tomas Brunegård på agendaen.

Det er blant annet Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon, Opplysningsvesenets fond, Red­aksjonsklubben i Vårt Land, Normisjon og Diakonhjemmet som står bak mistillits­forslaget mot styrelederen. ­Disse ­aksjonærene sitter samlet sett på omtrent 17 prosent av aksjene i Mentor Medier AS.

Svekket tillit

Styreleder Silje Kvamme Bjørndal i ­Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon sier til Dagens Næringsliv at de har formulert vedtaket for å ha ­mulighet til å kaste styre­lederen på den ekstraordinære ­generalforsamlingen.