– Johannes Paul II og Benedikt XVI var begge sterkt imot dødsstraff og la grunnlaget for det Frans nå gjør. Det som er nytt er at man får en eksplisitt fordømmelse av dødsstraff inn i katekismen, som først ble publisert i 1992, skriver Jane Skjoldli, universitetslektor ved Universitetet i Bergen, på en SMS.