– Jeg er ikke religiøs selv, og jeg tenker at gravferd ikke har noe med religion å gjøre. Det er et samfunnsansvar og vi skal ikke blande religion inn i det, sier Hilde Trettvik.