I 2008 ble Vincent Lambert alvorlig skadet i en motorsykkelulykke. Siden da har han ligget i en vegetativ tilstand, med alvorlig hjerneskade. Han holdes i live gjennom sondemating.