Nyhet

Utkastet til nytt program for Senterpartiet avslører intern uenighet om saken. Tre av programkomiteens medlemmer har tatt dissens.

På livssynsfeltet ligger det også an til kamp om kirkefondet skal tappes for vedlikehold, samt oppgjør om heldekkende plagg skal være totalforbudt i offentlige bygg.

– Forslaget om bare å gi livssynsstøtte til norske statsborgere kan oppfattes som smålig, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe, en av tre som har tatt dissens i programkomitéen.

Åpent utfall