Det går frem av Fremskrittspartiets forslag til nytt partiprogram. I utkastet dempes alkoholpolitikken et hakk, og et mindretall vil ha tøffere klimapolitikk.