Fredag skisserer statsråd Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fremtiden til «kirkens arvesølv» – Opplysningsvesenets fond (OVF). Enn så lenge er det «topphemmelig» hva slags planer regjeringen har for det historiske fondet som har vært tema for mye diskusjon de seneste årene – både blant trossamfunn og politiske partier.