– Å gå i regjering med et revolusjonært parti som ikke har tro på privat eiendomsrett, er en enorm interessemotsetning oss imellom. Sp tror på privat eiendomsrett som et grunnpremiss for hele folkestyret, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Vårt Land.