– Du er eigentleg for fri innvandring, men kvifor er ikkje det mogleg?