– Det kan tenkes at den ene dommen blir stående mens den andre blir omgjort. Såpass kan man si på generelt grunnlag, svarer professor Ragnhild Helene Hennum ved Universitetet i Oslo på spørsmål fra Vårt Land.