De siste 40 årene har antall fødeavdelinger og fødestuer i Norge blitt redusert fra 160 til 45. Leder Kari Aarø i Den norske jordmorforening sier til Dagsavisen at det ikke bør reduseres mer nå.

– I Møre og Romsdal ser det ut som om fødeavdelingene i Molde og Kristiansund blir slått sammen til én. I nord står fødeavdelingene i Sandnessjøen og Brønnøysund i fare for å bli nedlagt. Vi frykter også at vedtaket om å bygge nytt hovedsykehus i Innlandet vil føre til at ytterligere flere fødeavdelinger blir lagt ned, sier Aarø.

I fjor ble det protestert kraftig mot nedleggelser, og Stortinget vedtok å be «regjeringen sikre en trygg og framtidsrettet fødselsomsorg ved å sikre dagens fødeinstitusjoner».

– Selv bare noen færre fødeavdelinger og fødestuer vil innebære en stor svekkelse av tilbudet og vil kunne medføre at kvinner som skal føde, får mye lengre reisevei, sier Aarø.

Årlig er det rundt 500 ikke-planlagte fødsler utenfor sykehus, fordi kvinnene ikke rekker fram til nærmeste fødeavdeling eller fødestue i tide.