I Sokndal kommune i Rogaland sitter Trond Arne Pedersen som ordfører for KrF. Han tar ikke gjenvalg – men pekte i stedet på Rogaland KrFU-leder Jonas Sayed som en mulig arvtager. Og slik ble det. Han takket ja, og er nå ordførerkandidat i en alder av 21.