– Jeg sluttet fordi jeg ikke lenger ønsket å være en del av en arbeidsplass som jobber for de forfulgte kristne og samtidig behandler sine egne ansatte på en så uverdig måte. Det er i korte trekk svaret på hvorfor jeg verken vil eller kan arbeide i Åpne Dører lenger, sier en av de tidligere ansatte som ønsker å være anonym.