Nyheter

– Jeg er uenig i mye av det John Barclay sier om nåden hos Paulus. Nåden er gratis, og mennesket kan ikke bidra til Guds frelsesverk. Det Barclay sier, rører jo ved selve kjernen i evangeliet, sier medieleder Petter Olsen i Indremisjonsforbundet (ImF).

Nåden må endre mennesket

I Vårt Land onsdag fortalte den verdensledende Paulus-forskeren John M. G. Barclay om det mange mener er et nytt kapittel i Paulus-forskningen. Barclays forskning viser hvordan Guds nåde har blitt beskrevet som en gave i kirkehistorien, og da kanskje særlig innenfor protestantismen. Luthersk teologi har, gjerne med utgangspunkt i Paulus, ment at nåden blir gitt til dem som tror, uten noen krav til gjengjeldelse.

Men professor Barclay sier at Paulus ikke mente at nåden var en gratis gave til det passive, syndige mennesket. På Paulus' tid var nemlig poenget med en gave at den skulle skape en relasjon mellom giver og mottaker.