– Jeg er uenig i mye av det John Barclay sier om nåden hos Paulus. Nåden er gratis, og mennesket kan ikke bidra til Guds frelsesverk. Det Barclay sier, rører jo ved selve kjernen i evangeliet, sier medieleder Petter Olsen i Indremisjonsforbundet (ImF).