– Søndagsskolelærere, ungdomsledere, prester og pastorer i den vestlige verden gjentar stadig antijødiske stereotypier. Noe av det handler om mangel på ressurser, noe handler om dårlig religionsundervisning og noe handler om den generelle kulturen vi lever i, sier Amy-Jill Levine.