Håvard Nyhus åpnet Min tro-intervjuet med Charlotte Rørth under Olavsfestdagene med å fortelle hvordan det var da han skulle ha et bokbad med henne om boken Jeg møtte Jesus. Lokalet hadde plass til hundre mennesker. Dobbelt så mange ville høre henne fortelle, og lokalet ble sprengfullt. Noen satt i vinduskarmer og andre stod i køer utenfor.