Det mener historiker Hilde Henriksen Waage. Israel-eksperten sier at israelske myndigheter langt på vei har lykkes i sin strategi for å beholde mest mulig landområder og sikkerhet for egne borgere, på bekostning av palestinernes utsikter til en levedyktig og sammenhengende palestinsk stat.