De tre som er foreslått av flest personer og instanser er, ikke overraskende: