Medlemmer av Jehovas vitner (JV) har ikke lov til å ha politiske meninger. Avgir de med viten og vilje stemme ved et politisk valg, må man melde seg ut av trossamfunnet, avslørte Vårt Land i august, kort tid før kommunevalget.