Nyhet

– Jostein Bjørndal, du er daglig leder for et av arkitekt­fellesskapene som vant konkurransen om å tegne Tau kirke. Må man være 
troende for å tegne en kirke?

– Nei, det må man ikke. Jeg tenker at ... ja, nå utfordret du meg, her... men, hvorfor i all verden skal man være troende for å tegne en kirke? Det er mange vakre og sakrale rom som er tegnet av ikke-troende arkitekter. Men, hvorfor mener jeg det ... jeg mener vel at hvis man ikke er troende, så står man utenfor og betrakter dette her og skal bygge en kirke for noen som tror, da er man på en måte fristilt. Mens en som er troende og som har et veldig personlig forhold til kirken, kanskje ikke er fri fra bindinger. Du står for nær ting til å gjøre en god jobb. Men for all del, det er ikke noen regel. Det finnes fantastiske bygg tegnet av troende arkitekter.

– Akkurat som en ikke trenger å være ansatt i kommunen for å tegne et godt samfunnshus?

– Jeg hørte et eksempel her, det var en som sa at du kan ikke planlegge byutvikling på det stedet du selv kommer fra. Fordi du har så mange personlige preferanser at du ikke har evnen til å se det utenfra. Jeg tror det er en god referanse.