Dette intervjuet stod på trykk i Vårt Land 27. januar 2010.