– Dersom det var i dag Stortinget skulle vedta lov om likekjønnet ekteskap, ville jeg stemt ja, sier likestillingsminister Solveig Horne (Frp).