– Med årene er jeg blitt mer opptatt av hva vi som kvinner kan gjøre, enn hva vi ikke får gjøre. Det er nemlig mye vi får gjøre, sier Andrésen, søster ved Katarinahjemmet.