De siste årene har mange maktlister blitt til i Norge. Flere av dem bærer, dessverre, preg av hastverk. Telling av posisjoner krydret med kjendiser, gir kjappe, tabloide lister som er fort lest – og fort glemt.