Risikoen for å få eit sjukt barn, med hjelp av sæddonor, bør ikkje vere korkje høgare eller lågare enn om ein går ein tur på byen, møter ein mann og ber han med heim, seier teolog og etikar Mickey Gjerris.