Nyheter

Risikoen for å få eit sjukt barn, med hjelp av sæddonor, bør ikkje vere korkje høgare eller lågare enn om ein går ein tur på byen, møter ein mann og ber han med heim, seier teolog og etikar Mickey Gjerris.

Men, understrekar medlemmen i Det etiske råd (Danmarks svar på Bioteknologirådet) når sæd blir levert av ein donor, via ein sædbank, kan ein screene sæden på førehand, og luke ut feil og manglar.

– Kvar kjem den sterke trua på vitskapen frå, Gjerris?

– Godt spørsmål. Mange trur at berre vi får kartlagt genane, av vitskapen, ja, så får vi sunne og perfekte barn. For når genane er i orden, så er alt bra, seier den røynde etikaren til Vårt Land. Teologen er forskar i bioetikk ved Københavns Universitet.