I budsjettproposisjonen for 2020 listar Justisdepartementet opp fleire tilfelle av at «personar prøver å misbruke asylinstituttet for å få opphald»: