Lenge var det uklart; ville SV-forslaget om en «sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge» få flertall i Stortingets kontrollkomité.