Nyhet

Lenge var det uklart; ville SV-forslaget om en «sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge» få flertall i Stortingets kontrollkomité.

Så bestemte Arbeiderpartiet seg for å støtte forslaget, og den historiske kommisjonen blir en realitet. Bare regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet mener det er unødvendig å gå samepolitikken etter i sømmene.

Bergstø
Vis

– Granskingskommisjoner bør forbeholdes situasjoner hvor det kan være aktuelt å gjøre ansvar gjeldende, skriver de fire blåblå representantene i komitéinnstillingen.