I flere av dybdeintervjuene som Vårt Land gjorde under arbeidet med Maktkartet, beskrives makt som et betent begrep i Tros- og livssyns-Norge. Få vil innrømme at de selv har makt, hevdes det.