Ute av syne. Ute av sinn. Det kjem nesten ikkje flyktningar til Norge. Og lite tyder på at tilhøva vil bli endra kort sikt, melder Utlendingsdirektoratet (UDI).