Den palestinske gruppen Islamsk hellig krig (Jihad) sto bak raketten, som landet i Middelhavet, flere kilometer fra kysten av israel, ifølge en israelsk militærkilde.

– Islamsk hellig krig (Jihad) har de siste ukene forsøkt å skade bestrebelsene for komme fram til en avtale mellom Gaza og Israel og ønsker å forverre sikkerhetssituasjonen, sier den israelske kilden.

Som et svar på raketten innskrenker Israel fiskerisonen utenfor Gaza, som ble utvidet etter forhandlinger med Hamas tidligere i år.

Gazas fiskere har de siste årene fått tillatelse til å gå 9 nautiske mil, 16,7 kilometer fra land, og israelske marinefartøy har gjentatte ganger beskutt båter som har dristet seg lenger ut.

I begynnelsen av måneden utvidet Israel sonen til 15 nautiske mil, 27,8 kilometer, men nå er sonen redusert til 6 nautiske mil, 11 kilometer. Fiskerne klager over dårlig fangst så nær land.

Oslo-avtalen mellom Israel og palestinerne slår fast at Gazas fiskere har rett til å fiske i en sone som strekker seg 20 nautiske mil, 37 kilometer ut i Middelhavet.

LES OGSÅ: Palestinernes statsdrøm ble blant valgets tapere