Rapporten hevder at Israels forsvar bare gikk til angrep på mål man «med rimelig sikkerhet» kunne slå fast at var militære eller deltok i kamphandlinger.