Loven innebærer blant annet at hebraisk er landets eneste offisielle språk, en status det tidligere har delt med arabisk. Den mest kontroversielle formuleringen er imidlertid den som tilsier at «kun det jødiske folk har nasjonal selvråderett i Israel». Kort tid etter at loven ble vedtatt uttalte statsminister Benjamin Netanyahu fra talerstolen «dette er et avgjørende øyeblikk i Israels historie».