UNESCOs endelige avstemning skjer først neste uke, men Israel har reagert kraftig på resolusjonene som ble vedtatt på komiténivå torsdag. Her refereres det til «okkupert Palestina» og behovet for å «verne den palestinske kulturarven og Øst-Jerusalems særegne karakter».