«Vi har avholdt et seminar i Bergen og vi har planlagt å avholde resten av aktivitetene i 2016» skrev Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge (IRN), i et brev til Kulturdepartementet i januar i år. I brevet ber han om utvidet frist for rapportering av midlene, siden de ikke har rukket å bruke dem.