– Tallene kan tyde på at det er en skjev mediedekning av terror i Norge, skriver Guro Lindebjerg, analysesjef i medieselskapet Retriever og ansvarlig for undersøkelsen.