– Jeg tror de har valgt en kirke først og fremst fordi dette er et tilgjenglig mål, et ubevoktet sted, sier ekstremismeforsker Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus.